.

Προϊόντα σε αυτή την κατηγορία

Ενεργά φίλτρα

Κατάλληλο για βερνίκια, αέρια που παράγουν τα spray χρωμάτων και οργανικές αναθυμιάσεις.

1,66 €

Κατάλληλο για βενζόλιο, άνθρακα και αέρια που παράγουν τα spray χρωμάτων.

1,41 €

Κατάλληλο για σκόνη, αναθυμιάσεις μετάλλων και μικροαντικείμενα χαμηλής τοξικότητας.

0,80 €

Μάσκα σωματιδίων αναδιπλούμενη κυπελλοειδής ενεργού άνθρακα
V-414 SLOV FFP2 με βαλβίδα

2,14 €

Μάσκα προστασίας προσώπου με ενεργό άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής.

5,23 €

Μάσκα προστασίας προσώπου με ενεργό άνθρακα και βαλβίδα εκπνοής.

6,82 €
0