.

Προϊόντα σε αυτή την κατηγορία

Ενεργά φίλτρα

Διακοσμητική ροζέτα μίση στρόγγυλη διαμέτρου 4,2cm στην βάση και 3,5mm στην κορυφή, κατάλληλο για καρέ 12 ή 14.

0,37 €

Διακοσμητική ροζέτα λαμαρίνας, για καρέ 12, 14mm, διαστάσεων 62x62mm

0,63 €

Διακοσμητική ροζέτα στρόγγυλη 3ων σημείων χυτή, ύψους 7cm για καρέ 12 ή 14mm.
Διάμετρος κέντρου: 4cm
Διάμετρος βάσης-κορυφής: 3,3cm

1,36 €

Διακοσμητική μπίλια, με διαμπερή τρύπα για κάρε 14.

0,50 €

Διακοσμητική μπίλια, με διαμπερή τρύπα για κάγκελο διαμέτρου 16mm.

0,40 €

Διακοσμητική ροζέτα για σωλήνες διαφόρων διαμέτρων

0,78 €

Διακοσμητική ροζέτα για τετράγωνους κοιλοδοκούς διαφόρων διαστάσεων

0,41 €

Βάση λαμαρίνας για καρέ 12mm ή 14mm

0,56 €

Βάση λαμαρίνας διαμέτρου 48mm και διαστάσεων 11x11cm

0,47 €

Διακοσμητική ροζέτα λαμαρίνας για καρέ 16mm.

0,66 €

Διακοσμητική ροζέτα στρόγγυλη 3ων σημείων χυτή, ύψους 7cm για Φ16 mm.
Διάμετρος κέντρου: 4cm
Διάμετρος βάσης-κορυφής: 3,3cm

1,04 €

Διακοσμητική ροζέτα για Φ16 σταυρού, πλάτους 3,2cm και ύψους 5,3cm.
Υπάρχουν 4 σημεία ένωσης ώστε να δημιουργηθεί σταυρός.

0,77 €
0