.

Υποκατηγορίες

Προϊόντα σε αυτή την κατηγορία

Ενεργά φίλτρα

Ειδικό αντισκωριακό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

12,00 €

Το Zwaluw Acryl-1001D έχει σχεδιαστεί για σφράγιση αρµών στην οικοδοµή µεταξύ κουφωµάτων (αλουµινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας, αρµών µεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια.

1,80 €
0