.

.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-metallon.gr μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, συμμορφομένο με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ευρύτερα γνωστός με τη συντομογραφία GDPR).

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα επαγγελματικά προσόντα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σου καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορούμε να αποκτήσουμε, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας («Δεδομένα»).

Κατά κύριο λόγο, η επεξεργασία των δεδομένων σου γίνεται για την εξυπηρέτηση των δικών σου αναγκών και την εκπλήρωση των συναλλαγών που επιθυμείς. Μάλιστα, με τη συγκατάθεσή σου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου για να εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να σου παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου.

Έχεις τη δυνατότητα να διαγραφείς εύκολα από την Ιστοσελίδα μας και από τη λίστα αποστολής ενημερωτικού δελτίου. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τον κανονισμό GDPR

Κανονισμός GDPR

0