ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FAREN SCOOP 750ml

FAREN FAREN

8020089214015

Νέο

Σε απόθεμα

7,83 €

με ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

Το καθαριστικό Faren Scoop είναι ιδανικό για κάθε αποκατάσταση επιφάνειας βρώμικης, οξειδωμένης, λεκιασμένης, ή ελαφρά χαραγμένης, εκεί όπου η ευαισθησία του υλικού ή του βερνικιού-λάκας, αποτρέπει την χρήση άλλων πιο ισχυρών προΐοντων. Συγκεκριμένα στον τομέα του αλουμινίου είναι ειδικό προκειμένου να εξαλείψουμε τα μικρά γδαρσίματα ή τις ατέλειες που προκαλούνται κατά την διάρκεια της εργασίας, χωρίς να γδάρουμε ή να θαμπώσουμε στο ελάχιστο τις επιφάνειες.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P264 Πλύνετε  σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής,

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αποδοχη H ιστοσελίδα μας e-metallon.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.