.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SCOOP FAREN 750ML 214001

Κωδ.: 8020089214015

7,83 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Το καθαριστικό Faren Scoop είναι ιδανικό για κάθε αποκατάσταση επιφάνειας βρώμικης, οξειδωμένης, λεκιασμένης, ή ελαφρά χαραγμένης, εκεί όπου η ευαισθησία του υλικού ή του βερνικιού-λάκας, αποτρέπει την χρήση άλλων πιο ισχυρών προΐοντων
Συγκεκριμένα στον τομέα του αλουμινίου είναι ειδικό προκειμένου να εξαλείψουμε τα μικρά γδαρσίματα ή τις ατέλειες που προκαλούνται κατά την διάρκεια της εργασίας, χωρίς να γδάρουμε ή να θαμπώσουμε στο ελάχιστο τις επιφάνειες

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280 Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο
P305+P351+P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής

8020089214015

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κωδικοί παραγγελιών

0