.

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ALUMINEX 0.375 LT

Κωδ.: 46.0032

Χρώμα αλουμινίου. Βερνικόχρωμα εμφάνισης αλουμινίου με βάση ειδικές ρητίνες υδρογονανθράκων.

4,00 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Χρώμα αλουμινίου
Βερνικόχρωμα εμφάνισης αλουμινίου με βάση ειδικές ρητίνες υδρογονανθράκων
Συνιστάται για τη βαφή κάθε είδους μεταλλικών επιφανειών (σιδηροκατασκευές, μηχανήματα)
Προσφύεται γερά πάνω στην επιφάνεια, δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα

Εφαρμογές:

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, πιστόλι
Στέγνωμα: στεγνό στην αφή: 28±8 λεπτά. Στεγνό σε βάθος: 24 ώρες
Αραίωση: έτοιμο προς χρήση
Απόδοση: 15 m²/Lt ανά στρώση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί.

46.0032

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

Κωδικοί παραγγελιών

0