.

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΩΜΑ MARTELEX 0.75 LT

Κωδ.:

Βερνικόχρωμα ειδικών αλκυδικών ρητινών που αφήνει  τελική επιφάνεια με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου.

9,43 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
ΧΡΩΜΑ
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Βερνικόχρωμα ειδικών αλκυδικών ρητινών που αφήνει τελική επιφάνεια με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου
Παρέχει στην επιφάνεια αντισκωριακή προστασία και διαθέτει μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων
Είναι ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση συσκευών, μηχανημάτων και γενικότερα μεταλλικών επιφανειών εσωτερικού χώρου
Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και σκληρότητα

Εφαρμογές:

Αποχρώσεις: διατίθεται σε 16 ετοιμοπαράδοτες αποχρώσεις
Μέθοδος εφαρμογής: πιστόλι
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος 4.5±0.5 ώρες. Επανεβαφή μετά τουλάχιστον 24 ώρες
Αραίωση: έτοιμο προς χρήση. Αν απαιτηθεί αραιώνεται έως 5% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
Απόδοση: 8.5±1m²/Lt για πλήρη κάλυψη

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

ξυλόλιο (μίγμα ισομερών), Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, οξικό ισοβουτύλιο, στυρένιο. Περιέχει Οξίμη της 2-βουτανόνης, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

46.0052

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

Κωδικοί παραγγελιών

0