.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PRIMETAL 0.75 LT

Κωδ.:

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

6,00 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
ΧΡΩΜΑ
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων
Η σειρά PRIMETAL αποτελείται από αντισκωριακά υποστρώματα, αλκυδικής βάσης, τα οποία προσφέρουν άριστη αντισκωριακή προστασία σε κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειες
PRIMETAL 60 (λευκό): υπόστρωμα για μεταλλικές επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε εξωτερικές ή έντονα διαβρωτικές συνθήκες
Κατάλληλο και για ξύλινες επιφάνειες
PRIMETAL 43 (γκρι): υπόστρωμα για μεταλλικές κατασκευές που εκτίθενται σε ήπιες ατμοσφαιρικές συνθήκες
PRIMETAL 45 (κεραμιδί): υπόστρωμα με αυξημένη αντισκωριακή προστασία
PRIMETAL Α6 (πορτοκαλί): το ισχυρότερο αντισκωριακό υπόστρωμα της σειράς PRIMETAL
Περιέχει χρωμικό ψευδάργυρο και χρωμικό μόλυβδο

Εφαρμογές:

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, πιστόλι
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος : 1.5±0.5 ώρες. Επανεβαφή/εφαρμογή τελικού χρώματος μετά τουλάχιστον 8 ώρες
Αραίωση: για βαφή με πινέλο έως 10% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ και για βαφή με πιστόλι έως 20% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
Απόδοση: 11±2 m²/Lt ανά στρώση, ανάλογα με την απόχρωση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%), Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, 1-μεθοξυπροπαν-2-όλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

5205107004189

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΑΡΙ

Κωδικοί παραγγελιών

0