.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ PRIMETAL AQUA ΓΚΡΙ 0.75 LT

Κωδ.: 46.0048

Αντισκωριακό αστάρι νερού.

9,27 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Αντισκωριακό αστάρι νερού για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών
Προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα στις μεταλλικές επιφάνειες
Εφαρμόζεται εύκολα και ευχάριστα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα
Η εφαρμογή με το οικολογικό βερνικόχρωμα νερού MOBILAC AQUA γίνεται μετά από λίγες ώρες

Εφαρμογές:

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε γκρι
Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless
Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 2 ώρες. Επαναβαφή μετά από 6 ώρες
Αραίωση: νερό, σε αναλογία έως 15% κ.ό.
Απόδοση: 11±1.5 m²/Lt ανά στρώση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Περιέχει:

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

46.0048

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΑΡΙ

Κωδικοί παραγγελιών

0