.

ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ BOATLAC Β 0.25 LT

Κωδ.: 46.0010

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

8,92 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Χρώμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών αντοχών που χρησιμοποιείται για τη βαφή πολυεστερικών (σκαφών αναψυχής), μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου
Παρουσιάζει εξαιρετική στιλπνότητα την οποία διατηρεί
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε χάραξη και χτυπήματα, δίνοντας μια τελική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα

Εφαρμογές:

Αποχρώσεις: λευκό και 4 αποχρώσεις RAL
Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι
Στέγνωμα: Στεγνό: 8 ώρες. Eπαναβαφή μετά από 12 ώρες
Αραίωση: με S-1701, 15-25% κ.β.για βαφή με πινέλο ή ρολό και 25-35% κ.β.για βαφή με πιστόλι
Απόδοση: 9±1 m²/Kg ανά στρώση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

Εξαμεθυλεν-1,6-διισοκυανικό ομοπολυμερές, ξυλόλιο (μίγμα ισομερών), διισοκυανικός εστέρας του εξαμεθυλενίου. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

46.0010

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

Κωδικοί παραγγελιών

0