.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ GRIDOX 0.75 LT

Κωδ.: 46.0018

Συνιστάται για τη προστασία μεταλλικών επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

7,92 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Συνιστάται για τη προστασία μεταλλικών επιφανειών
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
Περιέχει πιγμέντα φωσφορικού ψευδαργύρου και έτσι είναι μη τοξικό, χωρίς να υστερεί σε αντοχές

Εφαρμογές:

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, πιστόλι
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος: 5±1 ώρες.Επαναβαφή /εφαρμογή τελικού χρώματος μετά από 6 ώρες
Αραίωση: για εφαρμογή με πινέλο αραιώνεται έως 5% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ και για εφαρμογή με πιστόλι αραιώνεται έως 15% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
Απόδοση:10.5±1.5 m²/Lt ανά στρώση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, ξυλόλιο (μίγμα ισομερών), 1-μεθοξυπροπαν-2- όλη, Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί

46.0018

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΑΡΙ

Κωδικοί παραγγελιών

0