.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ MOBILAC 0.75 LT

Κωδ.:

Συνιστάται για τη βαφή σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων και γενικότερα μεταλλικών επιφανειών, παρέχοντας  τέλειο φινίρισμα και αντισκωριακή προστασία.

11,64 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
ΧΡΩΜΑ
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Συνιστάται για τη βαφή σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων και γενικότερα μεταλλικών επιφανειών, παρέχοντας τέλειο φινίρισμα και αντισκωριακή προστασία
Δίνει μια τελική επιφάνεια με υψηλή και αναλλοίωτη στιλπνότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία και τα χτυπήματα

Εφαρμογές:

Αποχρώσεις: λευκό και μαύρο σε gloss και mat, και σε 68 ετοιμοπαράδοτες αποχρώσεις
Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι
Αραίωση: για βαφή με πινέλο, ρολό: έως 10% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ. Για βαφή με πιστόλι: έως 10% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος: 6±2 ώρες. Επαναβαφή μετά από 14 ώρες
Απόδοση: 9±1 m²/Lt για πάχος ξηρού φιλμ 45±5μm ανά στρώση

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%), Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Οξίμη της 2-βουτανόνης, προϊόν αντίδρασης δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλ-4 πιπεριδυλ)- σεβακικού εστέρα και μεθυλ-1,2,2,6,6-πενταμεθυλ-4 πιπεριδυλο-σεβακικού εστέρα, δις(2- αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

46.0067

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

Κωδικοί παραγγελιών

0